Bidragsansökan statliga bidrag


Investeringsstöd för solceller

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget ca 30 år och återbetalningstiden för en genomsnittlig anläggning ca 10 år. Sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer är den 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Den beslutade budgeten ligger på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016-2019. 

Stödnivåerna för bidrag är 20 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Handläggningstiden är relativt lång, vilket gör det viktigt att du agerar tidigt. Din ansökan skickas in elektroniskt via Boverket och diarieförs hos Länsstyrelsen och då har du säkrat din plats i kön. Länk till mer information om stödet samt Boverkets elektroniska ansökningsblankett hittar du i länken ovan till höger.

Investeringsstöd för energilagring

Nyligen har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Blankett för ansökan hittar du till höger.