Bidragsansökan statliga bidrag


Investeringsstöd för solceller

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget ca 30 år och återbetalningstiden för en genomsnittlig anläggning ca 10 år. Från den 30 juni 2020 förändras stödet som gör att det finns en möjlighet att slutföra sin installation fram till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har det införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att stödet bara går att söka fram till och med 7 juli 2020. Det står i Länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.

Stödnivåerna för bidrag är 20 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Länk till mer information om stödet hittar du i länken ovan till höger.

Stödet är rambegränsat. Det innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Budgeten beslutas från år till år av riksdagen som en del av statsbudgeten. Energimyndigheten har fördelat drygt 3,5 miljarder kronor till solcellsstödet totalt sedan starten 2009. Av dessa är 2,5 miljarder kronor redan utbetalda.

Investeringsstöd för energilagring

Nyligen har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Blankett för ansökan hittar du till höger.