Köpvillkor

Gäller fr o m: 2018‐05‐18

Implementa Sol AB ‐ Allmänna betalnings‐ och leveransvillkor 

Med nedan nämnda Entreprenören avses Implementa Sol AB och/eller dess samarbetspartners. Beställaren/Köparen avser den person eller juridiska enhet som har beställt eller köpt en vara eller tjänst av Implementa Sol AB. Se även Entreprenörens Integritetspolicy och allmänna Köpvillkor, vilka kan laddas ner via www.implementa.se.

Förseningar i leverans av gods:
Implementa Sol AB och dess leverantörer skall tillse att givna leveranstider i största möjliga utsträckning hålles, normalt sett 2-5 dagar från datum för inkommen beställning, men påtar sig inget ansvar för förlust, skada eller utlägg som åsamkats köparen eller tredje man på grund av leveransförseningar.

Hämtning av gods från vårt lager:
Kontrollera alltid att godset har kommit till vårt lager innan du kommer för att hämta det. Vi meddelar normalt och talar om att godset är klart för avhämtning. Utlastning från vårt lager sker må, ti, to, fre 11.00‐14.00 och onsdag 11-17. Andra tider endast efter överenskommelse.

Leverans direkt till kund:
I det fall godset leveras med transportföretag direkt till er skall Beställaren ta emot godset, kontrollera att alla kollin finns och i möjligaste mån kontrollera att godset inte är skadat. Chauffören lastar av godset vid tomtgräns men är inte behjälplig med att bära in eller packa upp godset. Är inte någon person från Beställaren närvarande när godset levereras kommer transportföretaget att ta med godset tillbaka till terminalen och ringer Beställaren för att boka en ny leverans mot en eventuell ny fraktkostnad. Reklamationer på skadat gods måste vara Implementa Hebe AB tillhanda senast 8 dagar efter emottaget gods, se även nedan under Reklamationer.

Garantier:
Solpaneler: 10 års produktgaranti, 10 års effektgaranti motsvarande 90 % av den nominella effekten, 25 års effektgaranti motsvarande 80% av den nominella effekten. Övriga produkter enligt respektive tillverkares garantier. Saknas information om garanti på någon produkt gäller garanti enligt konsumentköplagen. 

Betalningsvillkor:
Vid avhämtning av varor från Implementa Sol ABs lager eller butik skall alltid betalning ha skett i förskott via faktura, Swish eller bankkort. Företagskunder erbjuds faktura mot 30 dagars betalningsvillkor. Privatkunder erbjuds faktura mot 10 dagars betalningsvillkor. Implementa Sol AB förbehåller sig rätten att ta sedvanligkreditkontroll och att med denna kreditkontroll som underlag neka en beställning. Vid beställningar inkluderande montering och/eller installation skall, såvida inget annat överenskommits via offert eller avtal, 30 % av beloppet betalas mot faktura inom 20 dagar efter orderbekräftelse. 35 % av beloppet betalas 20 dagar efter materialleverans. Resterande 35 % av beloppet betalas mot faktura inom 20 dagar efter slutfört montage och eventuell driftsättning. Vid försenad betalning äger Implementa Sol AB rätt att uttaga dröjsmålsränta med 1,9 % per månad. Anmärkning på faktura skall ha inkommit till Implementa Sol AB senast 5 arbetsdagar från fakturadatum. Tills fullständigt fakturabelopp är erlagt är samtliga varor Implementa Sol ABs egendom.

Reklamationer:
Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 8 dagar från leveransdag genom kontakt via fax eller e‐post till Implementa Sol AB. Vid reklamationer på levererad vara äger Implementa Sol AB rätt att åtgärda felet inom skälig tid efter anmälan. Vid återförsändelse av felaktig eller skadad vara står Entreprenören för frakten. Varan skall återförsändas väl emballerad i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller förkommer under återsändningen blir Köparen betalningsansvarig. Ekonomisk kompensation för väntetid eller förlorad arbetstid utgår inte.

Ångerrätt:
Som kund hos Implementa Sol AB har Köparen 30 dagars öppet köp, vilket innebär att Köparen kan ångra köpet och byta varan, eller få köpesumman tillbaka. Varan skall sändas tillbaka oskadad och i obruten originalförpackning. Skulle varan ha synliga skavanker eller märken från t ex verktyg görs avdrag på återbetalningssumman i paritet med skadans omfattning. Köparen bekostar själv eventuell returfrakt. Ångerrätten gäller ej företag. Ångerrätten gäller ej privatkunder vid köp av nätanslutet system.

Tvist, meningsskiljaktighet:
I händelse av tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med ovanstående villkor eller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för Beställare eller Köpare skall detta i första hand avgöras genom skiljedomsförfarande. Plats för skiljedomsförfarande skall vara Lunds kommun. Dessa villkor och alla frågeställningar kring de som rör Entreprenörens
uppdrag för Beställare eller Köpare regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Implementa Sol AB förbehåller sig rätten att när som helst förändra ovanstående villkor och reserverar sig för eventuella felskrivningar, prisändringar eller felinformation som är utanför Implementa Sol ABs kontroll.