Innovativa lösningar inom Solenergi


 

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Sedan oktober 2017 är Implementa Hebe AB certifierad solcellsinstallatör. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF

Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.