Växling av BTA B till B-aktier

Implementa Hebe AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 12-26 mars 2018. Totalt tecknades 23 263 113 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 2 326 311,30 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 250 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 731 269 stycken av serie A och 43 918 449 stycken av serie B. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket 18 april 2018.

Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 23 april 2018. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 27 april 2018.

 

Styrelsen

2018-04-18 13:06
Totalsumma:
    Till kassan