Valberedning inför bolagsstämma 2018

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 i Implementa Hebe AB har styrelseordförande Margareta Kriz sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementas största aktieägare röstmässigt.
 
Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 2018 den 27 april 2018 består av Dario Kriz (valberedningens ordförande), Rikard Krook (representerar Margareta Krook) samt Daniel Krasovec.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligt till info@implementa.se eller till Implementa Hebe AB, Valberedningen, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

 

 

Styrelsen

2017-11-20 14:09
Totalsumma:
    Till kassan