Utfall nyemission

Implementa Hebe AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet  tecknade B‐aktier i emissionen som ägde rum mellan 2017‐03‐06 och 2017‐03‐20 uppgick till 1 245 454 med  företräde och 642 000 utan företräde, vilket resulterar i en teckningsgrad på 38,4 %.  

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 0,94 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till  ca 200 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 1 126 299,90 kr och antalet aktier i  Implementa Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 16 340 396 stycken av serie B. 

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2017‐03‐23 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är  2017‐03‐30. 

Styrelsen 

2017-03-23 11:54
Totalsumma:
    Till kassan