Registrering av namnbyte till Implementa Sol AB

För att bättre spegla bolagets verksamhet fattade bolagsstämman i Implementa Hebe AB, org nr 556581-9272, den 27 april 2018 beslut om byte av Bolagets firma från Implementa Hebe AB (publ) till Implementa Sol AB (publ).

 

Bolagsverket har 2018-05-18 godkänt namnbytet.

 

 

 

 

Styrelsen

2018-05-18 15:14
Totalsumma:
    Till kassan