Rättelse

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2017.

 

I kallelsen 2017-08-29 angavs felaktigt att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 2 oktober till och med 19 oktober.

 

Handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 9 oktober till och med 19 oktober.

 

Styrelsen

Ladda ner pressmeddelandet här

2017-08-30 11:26
Totalsumma:
    Till kassan