Rättelse

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 9 oktober till och med 23 oktober 2017.

Pressmeddelande rörande nyemissionsmemorandum utgiven 2017-10-09 innehöll en felaktig hänvisning. Följande hänvisning gäller:

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa Hebe AB, Box 55691, 102 15 Stockholm. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se, via fax 046-12 37 60 eller per post till adressen: Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND. Hemsida www.implementa.se

Styrelsen

2017-10-09 09:58
Totalsumma:
    Till kassan