Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 27 februari 2018.

 

Implementa Hebe AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga nedan samt kan även laddas ner via Implementa Hebe ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

Bil 1. Kallelse till extra bolagsstämma

Bil 2. Årsredovisning 2016

Bil 3. Revisionsberättelse 2016

Bil 4. Styrelsens redogörelse ABL 13 kap 6§

Bil 5. Revisorsyttrande ABL 13 kap 6§

2018-02-06 09:18
Totalsumma:
    Till kassan