Publicering av årsredovisning 2021

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

Hela årsredovisningen kan laddas ner här

2022-04-05 13:05
Totalsumma:
    Till kassan