Publicering av årsredovisning 2017

Implementa Hebe AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Hebe ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

Årsredovisningen kan laddas ner här

2018-04-06 08:50
Totalsumma:
    Till kassan