Nytt listningsnamn i Nordic MTF:s handelssystem

Implementa Hebe AB (IMHE MTF B) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till Implementa Sol AB. Nytt listningsnamn kommer att anges i handelssystemet från och med tisdagen den 22 maj 2018. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade.

 

 

Information om berört instrument:

 

Nytt listningsnamn:                   Implementa Sol B

Nytt kortnamn:                         IMSOL MTF B

ISIN-kod:                                 SE0000689978                             

CFI-kod:                                   ESVUFR

FISN:                                       IMPLEMENTA/SH B

Instrument-ID:                          2UXP

 

 

Styrelsen

2018-05-21 15:11
Totalsumma:
    Till kassan