Nytt datum för Bokslutskommuniké Q4 2017

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för bokslutskommuniké Q4 2017. Tidigare meddelat datum för bokslutskommuniké 2017 är 2018-01-26.

NYTT DATUM för bokslutskommuniké Q4 2017 är 2018-02-09.

Styrelsen

2018-01-24 13:48
Totalsumma:
    Till kassan