Nyemissionsmemorandum

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 12 mars till och med 26 mars 2018.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 2 mars 2018 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner HÄR eller via bolagets hemsida www.implementa.se eller via Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa, Box 55691, 102 15 Stockholm. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se eller per post till adressen: Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND. Hemsida www.implementa.se

 

Styrelsen

2018-03-12 09:02
Totalsumma:
    Till kassan