Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

      

  • Resultatet för första halvåret 2020 uppgick till 95 tkr (-122 tkr), varav Q2 utgjorde 676 tkr (-132 tkr).
  • Nettoomsättningen för första halvåret 2020 uppgick till 3 480 tkr (4 355 tkr), varav Q2 utgjorde 2 491 tkr (2 338 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2020 för 99 % (99 %) av nettoomsättningen.
  • Bolagets resultat per aktie 2020-06-30 uppgår till 0,002 kr (- 0,003 kr).
  • Bolaget har under första halvåret 2020 sålt sin hittills största anläggning - en markbaserad solenergianläggning värd 2 058 tkr till Trelleborgs Energiförsäljning AB. Installationen har påbörjats under Q2 2020 på Smygehamns Reningsverk och framskrider enligt plan.
  • Bolaget har under perioden enligt avtal erhållit delbetalning nr 2 samt slutbetalning på vardera 1 575 Mkr av totalt 3 500 tkr för fastighetsförsäljning.
  • Styrelsen har utsett styrelseledamoten Helene Vester till styrelseordförande då Arne Jakobsson bett att få avträda pga sjukdom. Arne Jakobsson kvarstår som styrelseledamot.
  • Efter periodens utgång har nyemission enligt optionsavtal för nyckelperson registrerats av Bolagsverket 2020-07-15.

   

     

VD har ordet

 

Positivt resultat första halvåret 2020

Resultatet för första halvåret 2020 uppgick till 95 tkr (-122 tkr), varav Q2 utgjorde 676 tkr (-132 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2020 uppgår till 3 480 tkr (4 355 tkr), varav Q2 utgjorde 2 491 tkr (2 338 tkr). Första halvåret 2020 har inneburit en minskning av nettoomsättningen jämfört med första halvåret 2019 då en stor anläggning på 147 kWp såldes redan under Q1 2019 till ett värde av 1,05 Mkr och installerades under Q1-Q2 2019. Under Q1 2020 har bolagets hittills största anläggning på 233 kWp sålts till Trelleborgs Energiförsäljning AB till ett värde av 2,06 Mkr. Installationen av denna anläggning på Smygehamns Reningsverk har påbörjats under Q2 2020 och framskrider enligt plan. Nettoomsättningen för Q2 2020 ökade följaktligen jämfört med samma period 2019.

För att möta den ökande efterfrågan och påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten i samband med årsskiftet 2019/2020 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler i Staffanstorp. Flytten har möjliggjort frigörande av expansionskapital genom tidigare rapporterat avtal om försäljning av fastigheten på Brunnshögsområdet i Lund till Papworth Fastighetsförvaltning AB, vilket godkändes av bolagsstämman den 2020-03-06. Affären slutfördes under Q2 2020. Då även lagermöjlighet finns i den nya lokalen i Staffanstorp elimineras kostnader för extern lagerhyra.

Tillväxt i skuggan av en pandemi

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-, kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet.

 

Under januari 2020 började rapporter om Corona-virusets framfart publiceras. Vi vidtog åtgärder i form av att tidigt lägga beställningar på framförallt paneler hos våra leverantörer, då vi befarade att det skulle kunna uppstå brist under våren 2020 om tillverkare eller transportsektorn tvingades stänga ner. Detta visade sig vara mycket klokt. Vardagen har förändrats för många och så också i vissa delar för Implementa. Kundbesök genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls förbehållsvist utomhus. Mycket av vår verksamhet sker redan utomhus då våra medarbetare är ute på sälj- och installationsuppdrag under dagarna. Jag upplever att intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har lett till viss ekonomisk försiktighet i avvaktan på utgången.

 

Solenergibidraget tas bort - förslag på 15% ROT istället

15 april 2020 föreslog regeringen glädjande nog i sin vårbudget ett ökat stöd på 200 Mkr fördelade på 100 Mkr vardera under 2021-2022 för installation av solenergi. I slutet av Q2 2020 meddelade regeringen att 7 juli 2020 är slutdatum för ansökan om solcellsbidrag. För dem som erhållit/erhåller bidrag skall installationen vara genomförd den 21 juni 2021. Man diskuterar idag ett förslag att istället införa 15 % ROT-avdrag på hela investeringssumman med införande 1 januari 2021. Det skulle visserligen innebära en lägre summa än det tjugoprocentiga bidraget, men också innebära kraftigt förkortade ledtider för erhållande än dagens bidrag som ofta innebär väntan godkännande/utbetalning i upp till ett år. Inget beslut är dock taget vid skrivandet av denna rapport.

 

År 2020 är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Lund i augusti 2020                      

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2020-08-28 08:47
Totalsumma:
    Till kassan