Förslag till beräkning av lösenpris i optionsprogram

Enligt tidigare pressmeddelande 2019-02-28 har Implementa Sol ABs styrelse beslutat om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas tidigast 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat som den genomsnittliga dagsslutkursen enligt Nordic MTF av B-aktien från den 1 januari 2018 till och med den 15 februari 2019 i Bolaget, vilket framräknats till 0,09 kr per aktie. Avtalet är villkorat av godkännande av bolagsstämman i Bolaget den 29 mars 2019.

Förslag har inkommit från aktieägare att lösenpriset skall beräknas på en snittkurs på de sista 10 handelsdagarna, inklusive stämmodagen 29 mars 2019 med ett påslag om 40 %, vilket kommer att tas upp för behandling på bolagsstämman 29 mars 2019.

 

Styrelsen

2019-03-08 13:08
Totalsumma:
    Till kassan