Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen för Q1 2020 uppgick till 989 tkr (2 017 tkr). Solenergiprodukterna stod under Q1 2020 för 99 % (99 %) av nettoomsättningen.
 • Resultatet för Q1 2020 uppgick till -581 tkr (10 tkr).
 • Bolagets resultat per aktie uppgår till -0,012 kr (0,0002 kr).
 • Bolaget har under perioden sålt sin hittills största anläggning - en markbaserad solenergianläggning värd 2 058 tkr till Trelleborgs Energiförsäljning AB för installation under Q2 2020 på Smygehamns Reningsverk.
 • Bolaget har under början av perioden flyttat sin verksamhet till Staffanstorps kommun samt anställt 2 egna montörer.
 • På extra bolagsstämma 6 mars 2020 beslutades om ändring av bolagets säte till Staffanstorps kommun samt godkändes försäljning av bolagets fastighet i Lund.
 • Årsredovisning för 2019 publicerades 5 mars 2020.
 • Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2020. På stämman gavs styrelsen bemyndigande att emittera aktier inom ramen för det optionsprogram för nyckelpersoner som tidigare beslutats om.
 • Bolaget har efter periodens utgång enligt avtal erhållit delbetalning nr 2 på 1 575 Mkr av totalt 3 500 tkr för fastighetsförsäljning.

VD har ordet

 

Flytt till nya lokaler, utökad personalstyrka och största ordern hittills

För att möta den ökande efterfrågan och påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten i samband med årsskiftet 2019/2020 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler i Staffanstorp. Flytten möjliggör frigörande av expansionskapital som idag är bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets helägda fastighet till försäljning och har tecknat avtal om försäljning till Papworth Fastighetsförvaltning AB, vilket godkändes av bolagsstämman den 2020-03-06. Då även lagermöjlighet finns i den nya lokalen i Staffanstorp elimineras kostnader för extern lagerhyra.

Implementa har under Q1 2020 även gjort en investering i ökad personalstyrka och utrustning för montering. Implementa anlitade tidigare externa installatörer. Med egna montörer för installation av solenergianläggningar i Skåneregionen kan försäljningsresurser frigöras samt kostnader för t ex frakt och byggställning minskas. Dessa åtgärder tillsammans med ett fokus på större anläggningar förväntas ge förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Resultatet för Q1 2020 uppgick till -581 tkr (10 tkr). Resultatminskningen under Q1 2020 jämfört med motsvarande period föregående år är en följd av ovanstående aktiviteter.

Nettoomsättningen för Q1 2020 uppgår till 989 tkr (2 017 tkr), vilket är en minskning jämfört med Q1 2019 då en stor anläggning på 147 kWp såldes till ett värde av 1,05 Mkr och installerades under denna period. Under Q1 2020 har bolagets hittills största anläggning på 233 kWp sålts till Trelleborgs Energiförsäljning AB till ett värde av 2,06 Mkr. Installationsstart av denna anläggning på Smygehamns Reningsverk är planerad till senare delen av Q2 2020.  

Tillväxt i skuggan av en pandemi

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-, kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter så att varje kunds behov kan tillgodoses. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet.

 

Under januari 2020 började rapporter om Corona-virusets framfart publiceras. Vi vidtog åtgärder i form av att tidigt lägga beställningar på framförallt paneler hos våra leverantörer, då vi befarade att det skulle kunna uppstå brist under våren 2020 om tillverkare eller transportsektorn tvingades stänga ner. Detta visade sig vara mycket klokt. Vardagen har förändrats för många och så också i vissa delar för Implementa. Kundbesök genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls förbehållsvist utomhus. Mycket av vår verksamhet sker redan utomhus då våra medarbetare är ute på sälj- och installationsuppdrag under dagarna. Så här i början av 2020 upplever jag att intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har lett till viss ekonomisk försiktighet i avvaktan på utgången. 15 april 2020 föreslog regeringen glädjande nog i sin vårbudget ett ökat stöd på 200 Mkr fördelade på 100 Mkr vardera under 2021-2022 för installation av solenergi.

 

År 2020 är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Lund i april 2020                           

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

2020-04-24 09:08
Totalsumma:
  Till kassan