Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen för Q1 2019 uppgick till 2 017 tkr (389 tkr). Solenergiprodukterna stod under Q1 2019 för 99 % (99 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1 2019 uppgick till 10 tkr (-252 tkr).
  • Bolagets resultat per aktie uppgår till 0,0002 kr (- 0,005 kr).
  • Bolaget har under perioden installerat en solenergianläggning värd 1 180 tkr på en lantbruksfastighet i Svalövs kommun. Anläggningen har startats upp efter periodens utgång.
  • Årsredovisning för 2018 publicerades 8 mars 2019.
  • Bolaget höll bolagsstämma den 29 mars 2019.

VD har ordet

 

Break-even nåddes under Q1 2019

Nettoomsättningen uppgår under Q1 2019 till 2 017 tkr (389 tkr), vilket är en ökning med 519 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för Q1 2019 uppgår till 10 tkr (-252 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning. Därmed har jag nöjet att konstatera att break-even uppnåddes under Q1 2019. Ett viktigt delmål har uppnåtts på vägen mot ett stabilt vinstgivande företag.

Satsning inom lantbruk, hästgårdar och industri – installation och uppstart av miljonorder

Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är fortsatt stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder inom Skåne. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt anställning av säljare under 2018 har gjort det möjligt att delta i fler mässor samt offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri än tidigare. Ett kvitto på att denna satsning varit riktig är en såld anläggning på 1 180 Mkr under januari 2019 till en lantbruksfastighet i Svalövs kommun. Under Q1 2019 har anläggningen installerats och startades upp i början av april 2019. Implementa har under Q1 2019 sett en ökad orderingång med ett ökande antal installationer med nöjda kunder som följd. Eller som en av ungdomarna hos en kund stolt uttryckte det:

 

”Vårt hus har blivit Implementerat”

 

Bidragsnivån fastställd till 20 % och ökat anslag i regeringens ändringsbudget

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är nyligen beslutade av regeringen till 20 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Yttermera har anslaget till solenergi för 2019 återställts till 915 Mkr i regeringens ändringsbudget, vilket förväntas minska ledtiderna för investeringsbeslut hos kunderna. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000 sålda kWh per år. I dagsläget diskuteras att införa en sk ”Sol-ROT” där ROT-avdraget föreslås utgöra 50 % av kostnaden för installationsarbete, vilket nästan motsvarar bidraget på 20 %. Detta förväntas medföra att privatpersoner i större utsträckning använder sig av ROT och företag förbehållsvist av bidraget. Under 2018 har även EU:s importtullar på solpaneler tillverkade i Kina tagits bort, vilket har påverkat prisbilden för solpaneler i positiv riktning både från kinesiska och övriga tillverkare. Den svaga svenska kronan har dock tyvärr påverkat marginalerna negativt.

 

Tillväxt under ledorden KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Bolaget har över åren byggt upp ett gediget kunnande och ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap – Engagemang - Kvalitet. Under 2019 deltar Implementa med monter i egen regi vid lantbruksmässorna Mila 14-16 februari i Malmö samt Borgeby Fältdagar 26-27 juni utanför Borgeby i Skåne. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Lund i april 2019                           

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2019-04-18 11:02
Totalsumma:
    Till kassan