Byte styrelseordförande/styrelseledamot

Då ordförande Arne Jakobsson meddelat att han pga sjukdom vill avträda från posten som ordförande beslutar styrelsen att utse ordinarie styrelseledamoten Helene Vester till ny styrelseordförande för Implementa Sol AB. Arne Jakobsson kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

 

Styrelsen

2020-06-16 13:21
Totalsumma:
    Till kassan