Beslut om försäljning av fastighet inför expansion

Implementa Sol AB innehar en fastighet på det expansiva och attraktiva Brunnshögsområdet i Lund i nära anslutning till de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och bedriver i dagsläget sin verksamhet på denna fastighet. Bolaget är i en tillväxtfas med ökad försäljning och installationer av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri och villor. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion kommer verksamheten att flyttas till större och bättre lämpade hyreslokaler. Detta möjliggör frigörande av kapital som idag är bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning.

 

Styrelsen

2019-09-13 12:49
Totalsumma:
    Till kassan