Villa

   

En investering med 10-15% avkastning per år!


En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år och producerar el från dag 1.

För den producerade el som du inte använder själv går det att sälja överskottsel från solcellerna till elleveratörerna och du får 60 öre i skattereduktion per såld kWh upp till 30 000 sålda kWh per år.

   

Grönt avdrag

Om du ska installera grön teknik kan du som privatperson få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär utbetalning från Skatteverket när fakturan är betald. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och ges för: 

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 % av kostnaden för arbete och material.                                                                   
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.                                
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 % av kostnaden för arbete och material.     

Här kan du läsa mer om reglerna för Grönt avdrag

Kontakta oss för offert

Totalsumma:
    Till kassan