Lantbruk och företag

På lantbruk, stall, maskinhallar, industrifastigheter och flerfamiljshus finns ofta stora ytor som lämpar sig väl för installation av solpaneler. Med solpaneler på taket kan stora energibesparingar göras. 

Vid installation av solceller på Lantbruk, Företag, Hästgårdar och Flerfamiljshus ställs mycket höga krav på installationen.

Du är ansvarig för att installationen görs rätt – välj därför din installatör med omsorg!

Implementa Sol AB är en certifierad solcellsinstallatör som levererar produkter av hög kvalité. Installationerna görs i enlighet med alla de krav som idag finns på solcellsinstallationer från lagar och förordningar. Vi följer kontinuerligt upp försäkringsbolag och räddningstjänstens rekommendationer. Våra duktiga försäljare är även vana projektledare med stor erfarenhet från solcellsinstallationer.

Kontakta oss för offert

Totalsumma:
    Till kassan