Kunskap

Kunskap och erfarenhet är grunden för att kunna möta varje kunds behov samt projektera och installera en optimal solcellsanläggning utifrån de givna förutsättningarna på bästa sätt.

Implementa Sol AB är en certifierad Solelinstallatör som levererar anläggningar av högsta kvalitet, medlemmar i Svensk Solenergi och registrerade hos Elsäkerhetsverket. Installationerna görs i enlighet med alla de krav som idag finns på solelinstallationer i lagar och förordningar. Vi följer kontinuerligt upp försäkringsbolags och räddningstjänstens rekommendationer. Våra duktiga säljare, som alla är certifierade, är även vana projektledare med stor erfarenhet från solcellsinstallatoner på lantbruk, ridhus, industri och villor på både tak och mark. 

Det är du som kund som är ansvarig för din egen elanläggning – vilket innebär att du är ansvarig för de installationer som görs på din fastighet. En felaktigt installerad solcellsanläggning kan få ödesdigra konsekvenser. En väl utförd installation är därför A och O och ditt val av installatör är ditt viktigaste val i processen att installera solceller.  

Välj din installatör med omsorg. Väljer du Implementa Sol kan du känna dig trygg!

Planering av en solelanläggning

Varje fastighet har unika förutsättningar som påverkar hur man lämpligast dimensionerar en solcellsanläggning. Det handlar om allt från infästningsmöjligheter och storlek på huvudsäkring, skuggor och varierande takriktningar till skick på befintliga elcentraler samt kundens önskemål av produktion och kvalitet på komponenter.

Det krävs både lång praktisk erfarenhet och god teoretisk kunskap för att få till bästa möjliga produktion och samtidigt säkerställa en säker installation.

  

   

Val av komponenter

Implementa Sol arbetar med en stor produktportfölj för att i så hög utsträckning som möjligt anpassa anläggningarna efter kundens behov. Att arbeta med många produkter kräver i sig en stor kunskap om produkterna. Vår kunskap gör att vi kan vara flexibla att möta varje kunds behov och välja rätt produkter.  

Alla Implementas säljare har över sex års erfarenhet av dimensionering, projektering och försäljning av solcellsanläggningar. Implementa har installerat över 100 solcellsanläggningar av olika storlekar på lantbruk, ridhus och industrier samt villor på både tak och mark. Det är knappast en tillfällighet att vi ofta får höra att vi har svar på de frågor som inte har kunnat besvarats av säljare från andra installatörer. 

  

   

Här kan du läsa mer om solceller 

Solelportalen

Svensk Solenergi

Solar Region Skåne

Totalsumma:
    Till kassan