Finasiell kalender

 

6 april 2018       Årsredovisning 2017
23 april 2018 Delårsrapport Q1 2018
27 april 2018 Bolagsstämma 2018
24 augusti 2018 Halvårsrapport Q2 2018
26 oktober 2018 Delårsrapport Q3 2018
8 februari, 2019 Bokslutskommuniké Q4 2018
29 mars, 2019 Bolagsstämma 2019