Aktiekapital

 

Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 31 mars 2019, 2 798 983,06 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 2 731 269 aktier av serie A och 43 918 449 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.