Aktieägare

 

2019-09-30

 Aktier (slag A)

Aktier (slag B) 

Röster (%)

Kapital (%)

Margareta Krook med familj  896 739 165 376 12,8 2,3
Didrik Hamilton med bolag 0 6 891 480 9,7 14,8
Daniel Krasovec 367 625 39 521 5,2 0,9
Dario Kriz med familj 252 093 675 632 4,5 2,0
Margareta Kriz med familj  167 202 0 2,3 0,3

Övriga (<3 %, ca 3 250 ägare) 

1 047 610 36 146 440 65,5 79,7
SUMMA 2 731 269 43 918 449 100.0 100.0