Aktieägare

2020-03-31

 Aktier (slag A)

Aktier (slag B) 

Röster (%)

Kapital (%)

Margareta Krook med familj  901 787 165 376 13,2 2,3
Didrik Hamilton med bolag 0 6 891 480 9,9 14,8
Daniel Krasovec 367 625 39 521 5,3 0,9
Dario Kriz med familj 252 093 675 632 4,6 2,0

Övriga (<3 %, ca 3 250 ägare) 

1 042 562 36 313 642 67,0 80,0
SUMMA 2 564 067 44 085 651 100.0 100.0