Aktieägare

 

2018-09-30

 Aktier (slag A) 

Aktier (slag B) 

Röster (%)

Kapital (%)

Margareta Krook med familj  854 912  165 376  12,2 2,2
Didrik Hamilton med bolag 0 6 891 480 9,7 14,8
Daniel Krasovec 367 625  39 521  5,2 0,9
Dario Kriz med familj 252 093 675 632 4,5 2,0
Margareta Kriz med familj  167 202  343 095  2,8 1,1

Övriga (<3 %, ca 1 840 ägare) 

1 089 437  35 803 345  65,6 79,1
SUMMA 2 731 269  43 918 449  100.0 100.0