Aktieägare

 

2019-06-30

 Aktier (slag A)

Aktier (slag B) 

Röster (%)

Kapital (%)

Margareta Krook med familj  896 130 165 376 12,8 2,3
Didrik Hamilton med bolag 0 6 891 480 9,7 14,8
Daniel Krasovec 367 625 39 521 5,2 0,9
Dario Kriz med familj 252 093 675 632 4,5 2,0
Margareta Kriz med familj  167 202 287 204 2,7 1,0

Övriga (<3 %, ca 1 840 ägare) 

1 048 219 35 859 236 65,1 79,0
SUMMA 2 731 269 43 918 449 100.0 100.0