Investor relations

 

Implementa Sol AB (publ) (tidigare Implementa Hebe AB (publ)), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 1 850. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på Nordic MTF

 

Implementa Sol AB är sedan 2017 certifierad solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne.

 

Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.