Investor relations

 

Implementa Sol AB (publ) (tidigare Implementa Hebe AB (publ)), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 1 850. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på Nordic MTF

 

Implementa Sol AB är sedan 2017 certifierad solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne.

 

Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.