Investor relations

 


 

Implementa Hebe AB genomför företrädes nyemission 9-23 oktober 2017

 


 

EMISSIONSMEMORANDUM

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 9 oktober till och med 23 oktober 2017.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 29 september 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner genom att klicka på bilden till höger pdf eller via Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa Hebe AB, Box 55691, 102 15 Stockholm. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se, via fax 046-12 37 60 eller per post till adressen: Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND. Hemsida www.implementa.se

ANMÄLNINGSSEDEL

 

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt.

 

Klicka på bilden för att ladda hem formuläret pdf

 


 

 

Implementa Hebe AB (publ), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 1 750. Implementa Hebe AB är sedan 16 december 2015 listat på Nordic MTF

Implementa Hebe AB säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne.

Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.